Een pak nieuwe fietswegen

Als we elk van onze inwoners gemiddeld twee kilometer per dag kunnen laten fietsen, is dat in totaal twintig miljoen kilometer. En dat is 500 keer de omtrek van de aarde. Dat is ambitieus, maar haalbaar”, stelt N-VA-burgemeester en -lijsttrekker Bert Maertens. “Maar om meer Izegemnaars op de fiets te krijgen voor woon-werkverkeer, voor schoolgaand verkeer of voor andere verplaatsingen in onze stad, is een stevig investeringsplan nodig. Daar willen wij de volgende jaren meer dan ooit werk van maken. Met veilige fietswegen, onder andere in de Ambachtenstraat, de Kortrijksestraat, de Kachtemsestraat, de Vijfwegenstraat, de Baronstraat en de Ingelmunstersestraat. Ook voor het doortrekken van het jaagpad langs de bedrijvenzone aan de Zuidkaai en trage wegverbindingen op de Bosmolens en in Kachtem zijn er concrete plannen. De omgeving van de Centrale Brug moet zeker veiliger voor fietsers en we willen met een fietsbrug Wandel op de Mandel rechtstreeks verbinden met die brug. Fietsstraten moeten de fietser vaker voorrang geven op wagens.

Comfort voor de fietser

Veilige fietswegen aanleggen en die goed onderhouden is één zaak. Met gerichte investeringen maken we het de fietser comfortabeler”, vervolgt de N-VA-mobiliteitsschepen en lijstduwer Kurt Himpe. “Veilige en overdekte fietsenstallingen bij onze trekpleisters bijvoorbeeld. Die stallingen rusten we waar mogelijk uit met een fietspomp, herstelmateriaal en opbergmogelijkheden voor een fietshelm of regenkledij. Er moeten in de stad ook laadpunten voor elektrische fietsen komen, naast bijkomende bakfietsparkeerplaatsen, fietskluizen in dichtbevolkte straten met weinig garages en specifieke bewegwijzering voor fietsers. Trendy fietsafspraakplaatsen in de deelgemeenten moeten scholieren uitnodigen om er samen te vertrekken richting de middelbare school in het centrum.

Izegemnaars stimuleren

Sluitstuk van het fietsplan is een reeks ideeën om de inwoners aan te moedigen meer de fiets te nemen. Zo is er onder meer sprake van een premiesysteem voor bedrijven om elektrische fietsen aan te kopen voor hun werknemers, wil de N-VA fietstellers in het straatbeeld en een beloningssysteem voor kinderen die naar school fietsen. Het fietspoolingsysteem dat vandaag in de school in Emelgem bestaat, zou ook in andere scholen moeten kunnen. Verder wil de N-VA dat de stadsdiensten zelf het goede voorbeeld geven en komen er meer (bak)fietsen die voor verplaatsingen in Izegem zelf in de regel gebruikt worden”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

Ons fietsplan is een lijvige bundeling van voorstellen. De afgelopen jaren investeerde het stadsbestuur onder impuls van de N-VA al in nieuwe fietsverbindingen. Maar het moet nog een pak beter. Dat weten we ook. Daarom willen we de volgende jaren, als we opnieuw het vertrouwen krijgen van de kiezer, deze voorstellen zo veel als mogelijk in concrete daden op het terrein omzetten. En dan fietsen we met gemak allemaal samen elk jaar 500 keer de wereld rond, daar ben ik rotsvast van overtuigd”, besluit burgemeester Bert Maertens.

Onderwerpen