In het kader van het Vlaamse Relanceplan investeert de Vlaamse Regering in 2021 335 miljoen euro voor de vernieuwing en uitbreiding van fietsinfrastructuur in Vlaanderen. In West-Vlaanderen kunnen  32 fietsprojecten putten uit die middelen. Bert Maertens: ”In de Westendelaan, tussen de Warande en de bebouwde kom van Westende, worden de toplaag en de betonnen onderlaag opgebroken en vervangen door asfalt. De voorbereidende studies zijn intussengestart. In de loop van het voorjaar van 2021 worden het ontwerp en de aanbestedingsdocumenten afgewerkt. Daarna volgt de aanbestedings- en gunningsprocedure. Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet voor dit project in een bedrag van 476.000 euro.”