In het kader van het Vlaamse Relanceplan investeert de Vlaamse Regering in 2021 335 miljoen euro voor de vernieuwing en uitbreiding van fietsinfrastructuur in Vlaanderen. In West-Vlaanderen kunnen 32 fietsprojecten putten uit die middelen. Bert Maertens: “Eén project strekt zich uit langs de N368 in Eernegem, tussen kilometerpunt 33,3 en 34,7. De fietspaden tussen de bebouwde kom en de gemeentegrens met Oudenburg bestaan uit kapotte en verzakte betonverharding en krijgen nu nieuwe asfaltverharding.”

De voorbereidende studies om het project in de markt te zetten zijn intussen gestart. Voor de aanbestedings- en gunningsprocedure start, moeten eerst het ontwerp en de aanbestedingsdocumenten worden afgewerkt. Dit is gepland in het voorjaar van 2021.