West-Vlaanderen beschikt momenteel over 18 parkings voor carpooling en “park and ride”. “Met deze carpoolparkings wordt het gemeenschappelijk vervoer bevorderd en is er minder verkeersdruk op het hoofdwegennet in onze provincie. Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt dit jaar de som van 420.000 vrij voor een negentiende carpoolparking. Die komt straks in Beselare, meer bepaald in het zuidwestelijk kwadrant tegenover de kruising van de A19 met de N303. De capaciteit van de carpoolparking ligt nog niet definitief vast”, weet Bert Maertens.

Werken gebeuren via MIA-methodiek

De aanleg van de nieuwe parking gebeurt volgens de nieuwe MIA-methodiek. MIA staat voor Mobiliteit Innovatief Aanpakken en is een bestuurlijke aanpak die focust op eenvoud, versnelde out-put, inspraak en een bottom-up benadering bij kleine infrastructuurwerken. “Dit betekent dat de de opdrachtnemer zal instaan voor de opmaak van het uitvoeringsvoorstel, het verkrijgen van nodige vergunningen en het effectief uitvoeren en plannen van de werken. Het voorstel van gunning en alle documenten van het raamcontract worden deze maand uitgewerkt. De bedoeling is om het raamcontract na het bouwverlof te publiceren. Het is voorlopig niet duidelijk wat de startdatum en de duur van de effectieve werken zijn”, besluit Vlaams Parlementslid Maertens.

N-VA Zonnebeke reageert tevreden

Koen Descheemaeker, fractieleider van N-VA Zonnebeke is tevreden met dit initiatief: “Onze lokale N-VA-afdeling staat gekend voor zijn groene reflex. Carpoolen kunnen we alleen maar aanmoedigen en deze infrastructuur zal onze inwoners aanzetten om effectief meer samen te gaan rijden. Carpoolen of samen rijden met anderen bevordert het sociaal contact en is budgetvriendelijk, zeker nu de prijs voor de brandstof torenhoog is. Bovendien is het de eenvoudigste manier om de CO2- en stikstofuitstoot terug te dringen en op die manier bij te dragen aan een gezond klimaat."

Volgens Koen Descheemaecker zijn de inplanting op een goede locatie en een verkeersveilige toegang belangrijke voorwaarden voor de nieuwe carpoolparking. “Bovendien kunnen er bij de aanleg op de voorgestelde site in Beselare  elektrische laadpalen geplaatst worden door het Agentschap Wegen en  Verkeer. Het schepencollege van Zonnebeke had plannen om  op het bedrijventerrein aan de Kortekeer een groot stuk  grond op te offeren om er slechts vier laadpalen te plaatsen. Dit perceel kan nu echt zinvoller gebruikt worden om bijvoorbeeld een loods te bouwen om zo onderdak te bieden aan verschillende verenigingen.”