De herinrichting van het kruispunt N36 – Kwadestraat (3A-knooppunt) gaat straks een nieuwe fase in. “Fase 2 verloopt volgens schema: de doorgang naar de Nieuwe Abelestraat (bereikbaar via Rumbeke) werd zoals voorzien na het bouwverlof terug open gesteld voor de bewoners en plaatselijk verkeer. Na het plaatsen van de voorziene grindkernen en rioleringsstrengen werd er na het zomerverlof gestart met de aanleg van de eigenlijke wegenis”, aldus Bert Maertens. Om een duidelijk verkeersverloop te behouden werd eind augustus gestart met de werken aan het noordelijk deel van de in- en uitrit van het Accent Business Park. “Zo zal het einde van deze werkzaamheden samenvallen met het einde van fase 2. De ingebruikname van de in fase 2 aangelegde wegenis is voorzien eind deze maand”, zo weet Bert Maertens.

De start van de uitvoering van fase 3 is voorzien eind deze maand en zal de volledige maand oktober omvatten. In deze fase wordt er gewerkt aan de afrit richting Accent Business Park.

De laatste fase, fase 4, zal dan uiteindelijk de langste duurtijd hebben. “In deze fase zit niet enkel het grootste aandeel ophoging vervat, maar ook de aanbouw van de kokerbrug. Deze fase zal van start gaan in november 2018 en duren tot het bouwverlof juli 2019”, zo besluit Bert Maertens.