De studie in opdracht van AWV kadert in een breder onderzoek naar de aanleg van ongelijkgrondse fietsverbindingen op verschilende locaties in Oostende. “Ook het ontwerp, de nodige vergunningen en de opdrachtdocumenten voor de nieuwe definitieve fietsbrug ‘Oprit’ maken deel uit van die bredere studie. De opdracht voor de effectieve realisatie kan dan ten vroegste in 2023 in de markt gezet worden. De exacte uitvoeringstermijn voor de bouw van de nieuwe brug zal pas duidelijk zijn na het doorlopen van de technische studie. AWV  houdt rekening met een raming van 1 miljoen euro”, weet Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens. De stad Oostende gaf al te kennen een deel van de financiering voor zich te willen nemen, namelijk de aanpassing van het wegprofiel op de gemeenteweg, voetpaden en groenvoorzieningen.

Tijdelijke brug kost 117.000 euro

De nieuwe brug komt in de de plaats van de Konterdambrug. Die werd op 20 december 2019 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Na verschillende aanrijdingen bleek de schade aan de brug immers onherstelbaar. Uit veiligheidsoverwegingen werd toen beslist om gemotoriseerd verkeer niet langer toe te laten op de brug. Enkel voetgangers en fietsers konden er nog gebruik van maken.“De brug bleek uiteindelijk in een zodanig slechte staat dat beslist werd om ze af te breken. In maart vorig jaar werd vervolgens een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug geplaatst, in afwachting van een nieuwe, definitieve brug. De Vlaamse overheid maakte voor die tijdelijke oplossing een bedrag vrij van 117.000 euro. In dat bedrag zat ook de jaarlijkse huurprijs inbegrepen van 18.000 euro. Zolang de nieuwe brug er niet is, wordt de huur van de brug telkens verlengd”, besluit Bert Maertens.