De Vlaamse overheid voorziet dit jaar in extra middelen voor verkeersveiligheid, waaronder een bedrag van ruim 15 miljoen euro voor handhaving. Van dat bedrag gaat 4,4 miljoen euro naar specifieke vragen van steden en gemeentes die op hun grondgebied roodlichtcamera’s, snelheidscamera’s of trajectcontroles willen.

Eén van de geplande camera’s betreft een roodlichtcamera aan het kruispunt van de Elisabethlaan en de Gistelsesteenweg in Oostende. Bert Maertens: “Tussen 2015 en 2018 gebeurden er in totaal 12 ongevallen in een straal van 50 meter rond dit kruispunt. Daarbij vielen er 18 lichtgewonden. De roodlichtcamera moet er voor zorgen dat chauffeurs zich aan de verkeersregels houden en dat het aantal ongevallen daalt. Medio 2021 moet de nieuwe camera operationeel zijn. De Vlaamse overheid staat in voor de realisatie en het onderhoud van de camera”.

De Oostendse schepen van Mobiliteit en Kamerlid, Björn Anseeuw (N-VA) is tevreden: “Elke ingreep om dit kruispunt veiliger te maken is welgekomen, in het bijzonder voor de voetgangers en fietsers. Ik kijk ook uit naar de resultaten van de studie die het Agentschap Wegen en Verkeer nu uitvoert om de oversteekbaarheid van de Elisabethlaan voor zwakke weggebruikers te verbeteren. Want ook daar is nog heel wat werk aan de winkel.”