Op 18 juli vond er een dodelijk ongeval plaats op het kruispunt van de R8 met de Brugsesteenweg. “Het bilan van dit kruispunt is verschrikkelijk. Samen met onder andere de Kuurnse N-VA-collega’s heb ik bij minister Weyts aangedrongen op maatregelen om de verkeersveiligheid, zeker van zachte weggebruikers, op dit kruispunt sneller dan oorspronkelijk gepland te verhogen”, zegt Bert Maertens.

Er komt een extra verkeerslicht op het kruispunt, waarbij fietsers eerder groen krijgen dan andere weggebruikers. Het fietspad aan de kant van Tiger Experience zal worden opgeschoven. Hierdoor krijgen fietsers meer ruimte en vermindert de kans op dodehoekongevallen. Hiervoor is één onteigening noodzakelijk, op de noordwestelijke hoek van de N50 met de R8”, aldus Kuurns schepen Johan Bossuyt. “De budgetten hiervoor waren al goedgekeurd, het onteigeningsbesluit werd deze week getekend door de minister. Het Agentschap Wegen en Verkeer kan nu opdracht geven aan de dienst vastgoedtransacties om de onderhandelingen op te starten. Dit zal eerstdaags gebeuren”, zo vult Bert Maertens aan.

We hopen dat de onderhandelingen vlot en positief verlopen zodat de aanpassingswerken zo spoedig mogelijk van start kunnen gaan”, besluit Bert Maertens.