Momenteel zijn er geluidsschermen langs bepaalde delen van de N31. “Maar dit is zeker geen aansluitend geheel. Het gevolg is dat bewoners langs sommige delen van deze weg met veel geluidshinder te kampen hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval in de wijk Vogelzang”, stelt Bert Maertens. “Daarom dat geluidschermen aan weerszijden van de N31, tussen de Legeweg en de Koningin Astridlaan (en specifiek ter hoogte van de Zandstraat), en aan de westkant van de N31 ten zuiden van de reeds geplaatste geluidsschermen aan de Tillegembrug, een absolute must zijn.

Bij de voorbereiding bleek dat er bijzonder veel nutsleidingen liggen in de zone waar de geluidsschermen geplaatst moeten worden. “De locatie van de geluidsschermen ligt quasi vast, maar veelal liggen op deze locaties kabels en leidingen van de nutsmaatschappijen in de ondergrond, die dus in de toekomst niet meer bereikbaar zouden zijn indien ze blijven liggen”, aldus Bert Maertens. Deze nutsleidingen moeten dus eerst verplaatst worden. Momenteel is het overleg hierover met de nutsmaatschappijen lopende. De afspraken die hier gemaakt zullen worden, zullen bepalen hoe snel de rest van de procedure doorlopen kan worden. Met de huidige stand van zaken is de plaatsing van de geluidsschermen voorzien in 2020.

Momenteel bekijkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waar de nutsleidingen moeten komen. “Dit is een moeilijke oefening, gezien de beperkt beschikbare ruimte, en dat vraagt tijd. De kabels en leidingen moeten op voldoende afstand van de fundering van de toekomstige schermen komen, kunnen best zo weinig mogelijk in de rijweg of fietspad liggen, en ook in de voetpaden is er soms zeer weinig beschikbare ruimte. Bovendien kruisen net vóór en na de tunnels veelal grote kabel- en leidingenbundels de N31. De geluidsschermen zullen hier op de leidingen moeten geplaatst worden, dit vraagt een aangepaste fundering.