De heraanleg zal zorgen voor een drastische verbetering van de verkeerssituatie, de doorstroming en de verkeersveiligheid. “De huidige knoop R8 - A19 wordt geregeld door twee opeenvolgende lichtengeregelde kruispunten met bochten van 270° . Hierdoor gebeuren veel ongevallen. De bestaande, lichtengeregelde gevaarlijke kruisingen worden nu vervangen door een trompetaansluiting met op- en afritten en een brug over de R8. Door de verzonken ligging van de R8 is de ontworpen brug ruimtelijk-visueel niet overheersend”, verduidelijkt Bert Maertens. “In het Vlaams Parlement verdedig ik mee de belangen van Kortrijk en omstreken. Deze heraanleg is een belangrijke stap om de verkeersveiligheid in onze regio drastisch te verbeteren”, zo vult Axel Ronse aan. 

Verkeerstromen blijven hetzelfde
De bestaande op- en afrit ten zuiden van de A19 wordt opgeschoven naar het westen richting Ieper. “Zo wordt er meer afstand gecreëerd  ten opzichte van het nieuw aan te leggen knooppunt R8 - A19 voor veilige weefbewegingen. In essentie wijzigt er niks aan de verkeerstromen”, weet Axel Ronse. De vrijgekomen zone wordt aangelegd als grasland ter compensatie van het verlies aan historisch grasland in het andere projectdeel.

Flankerende maatregelen
Om geluidsoverlast en stofneerslag tegen te gaan, zullen over een traject van 1 kilometer geluidsschermen van drie meter hoog worden geplaatst, bovenop het talud van de R8. Er wordt ook een bufferbekken aangelegd. Hierdoor verdwijnt vier hectare grasland, maar dit wordt iets verderop gecompenseerd. De werken gaan gepaard met een ontbossing van ca 2,7 hectare. Het gaat om bosgoed en  buffergroen langs de R8.  “Dit wordt in natura gecompenseerd door de aanplant van 4,4 hectare nieuw bos. Daarvan komt er 0,7 hectare in het projectgebied in Kortrijk door het Agentschap Wegen en Verkeer en 3,7 hectare op particuliere gronden in de omgeving van Brugge en Zedelgem”, besluit Vlaams parlementslid Maertens.