Eind 2017 werd het voorkeursalternatief voor het vernieuwen van de Steenbruggebrug in Brugge bepaald. Er komt een vaste, hoge brug voor het wegverkeer en een beweegbare, vlakke brug voor fietsers en voetgangers. “De Vlaamse Waterweg nv maakte samen  met de stad Brugge, de gemeente Oostkamp, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Mobiliteit en Openbare werken, De Lijn en de provincie West-Vlaanderen een startnota op in het kader van het project Stadsvaart”, aldus Bert Maertens. “Deze nota wordt in de nodige commissies dit voorjaar goedgekeurd. Nadien start de opmaak van het voorontwerp en de projectnota. Deze zal in 2019 worden afgerond en goedgekeurd. Aansluitend start de opmaak van het ontwerp, dat medio 2020 zal klaar zijn”, zo weet Bert Maertens. Op basis hiervan wordt de aanvraag tot het bekomen van de omgevingsvergunning opgemaakt.