In het Vlaams regeerakkoord werd de herinrichting van de verkeerswisselaar in Kortrijk opgenomen als één van de grote projecten. Nu komt er concreet schot in de zaak. Bert Maertens:  “De voorbije maanden werd het ontwerp van het aansluitingscomplex verder uitgewerkt, zodat de aanvraag van de omgevingsvergunning kan opgemaakt worden. Die wordt eind dit jaar ingediend. Eens de vergunning is verleend, worden de werken aanbesteed en kan er een concrete startdatum worden vooropgesteld. Om te vermijden dat het fileprobleem zich verplaatst naar het complex Moorsele, werd onderzocht welke eenvoudige ingrepen mogelijk zijn zonder de omgevingsvergunning te moeten uitbreiden. De conclusie is dat de oprit richting Ieper en de oprit richting Brugge ook aangepast zullen worden.”