Eind 2008 sloten de provincies en de Vlaamse overheid een protocol om de provinciewegen over te dragen. De provincies zouden de wegen van lokaal belang proberen over te dragen naar de gemeenten. “Om de provincies de mogelijkheid te geven die wegen vóór de overdracht in goede staat te stellen, nam Vlaanderen een aantal schulden van de provincie over”, verduidelijkt Maertens. Indien er geen akkoord werd gesloten tussen de provincie en de gemeente voor 2012, zouden die wegen worden overgedragen aan Vlaanderen, mits de provincie het ongebruikte bedrag aan schuldovername had teruggestort. “Maar de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen weigeren die middelen nu terug te betalen. Enkel de provincie Antwerpen is tot hiertoe gedeeltelijk met geld over de brug gekomen”, stelt Maertens vast.

Gewest neemt nu al zijn verantwoordelijkheid

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts, die het dossier erfde van zijn voorganger, wil nu zo snel mogelijk een oplossing. “Voor drie van de zeven weeswegen heeft hij  intussen al een akkoord kunnen sluiten met de gemeenten om ze in goede staat over te dragen. Wanneer de betrokken gemeente weigert de weg over te nemen, wordt die een gewestweg”, legt Maertens uit.

Hoewel de weeswegen momenteel niet zijn overgedragen aan het Vlaams Gewest, onderhoudt het die wel. “Het goede beheer van de weeswegen is voor de minister veel belangrijker dan financiële discussies met de provincies, hoe betreurenswaardig ook de houding van sommige provincies is”, klinkt het tot besluit.