De hele maand april kon elke inwoner van Izegem zijn stem laten horen over het voorontwerp voor het Brugpark en het bereikbaarheidsplan. Dat kon op een infomarkt, op afspraak in het stadhuis en op de website van de stad. Er waren ook twee bijeenkomsten met handelaars én de leden van het inwonerspanel van de stad spraken zich ook uit over de herinrichting van het stadscentrum.

“We hebben vooraf altijd duidelijk gesteld dat die brede inspraakronde geen maat voor niets zou zijn en dat we echt zouden luisteren naar de vragen en opmerkingen. Anders heeft participatie natuurlijk geen zin”, stelt burgemeester Bert Maertens. “Het is ook goed dat we ons inwonerspanel inschakelden voor de beoordeling van zo’n belangrijk project. Dat is een bevraging van een representatief staal van onze bevolking, door onafhankelijke wetenschappers uitgevoerd. De resultaten van zo’n enquête bieden dan ook een betrouwbare kijk op de mening van de Izegemnaars.”

Inwoners over het algemeen positief over de plannen

Burgemeester Maertens vindt de resultaten van de bevraging hoopgevend voor het Brugpark en het bereikbaarheidsplan: “Over het algemeen worden quasi alle veranderingen positief ervaren. De burgers vinden voornamelijk de veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers prioritair. In tweede orde vinden ze gezellige pleinen en een groenere inrichting belangrijk. Daar ben ik blij om, want meer verkeersveiligheid, een groener stadscentrum en gezelliger ontmoetingsruimte zijn uitgerekend de drie centrale uitgangspunten van dit project.”

Het inwonerspanel vindt het scheiden van wagens met voetgangers en fietsers op de centrumbrug  positief (91% vindt dit een (eerder) goede maatregel). De aanleg van een fiets- en wandelaantakking van op Wandel op de Mandel en de Dam rechtstreeks op de centrumbrug krijgt ook veel bijval, met de steun van 83% van de inwoners.

Korenmarkt niet geknipt

Dat de stad van de Korenmarkt een groener plein wil maken met meer ruimte voor terrasjes vinden de inwoners een goede zaak. Het onderbreken van doorgaand verkeer op de Korenmarkt vindt 43% geen goed idee, 40 procent is wel voorstander. “Ook gesprekken met handelaars wezen uit dat die knip op de Korenmarkt bij hen moeilijk lag. Daarom beslisten we die toch niet uit te voeren, zodat je met de wagen van aan het station naar de handelszaken op de Korenmarkt en in de Melkmarktstraat kan blijven rijden. Om de veiligheid voor de fietser en voetganger te verzekeren, kiezen we wel voor verhoogd plateau met wegversmalling ter hoogte van het stadhuis”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Caroline Maertens.

Fietsveiligheid is prioriteit

“Daarnaast gaan we met gerichte ingrepen de fietsveiligheid verbeteren, daar waar de fietser de wagen kan dwarsen. Dat geldt onder meer voor het kruispunt Korenmarkt-Ketelstraat en de afzink van de brug op de Prins Albertlaan. Daar zullen automobilisten de fietsers voorrang moeten geven. Waar de fietser vanop de centrumbrug landt op de rotonde in Emelgem, remmen we met een asverschuiving de fietser af. Op die manier willen we het aantal conflicten en ongevallen op die locatie naar beneden halen”, besluit Caroline Maertens.

Onderwerpen