Sinds 2018 werkt Vlaanderen met een dynamische lijst van gevaarlijke punten. De lijst wordt jaarlijks geactualiseerd en is gebaseerd op de meest recente ongevallencijfers. “Eén van die punten bevindt zich in de Kortrijkstraat in Wevelgem,  ter hoogte van de op- en afrit aan de E403 richting Doornik. Tussen 2015 en 2019 gebeurden er op die locatie in totaal zeven ongevallen waarbij er zes lichtgewonden vielen”, weet parlementslid Bert Maertens.

Verbreding fietspaden, nieuwe schrikstrook en oversteekplaats voor voetgangers

In het verleden voerde een extern bureau een studie uit in functie van de verkeersveiligheid en doorstroming. Het bureau stelde toen ook een aantal oplossingen voor. Die worden nu verder uitgewerkt en de haalbaarheid ervan wordt onderzocht. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil nu op korte termijn de quick wins uitvoeren. “Concreet gaat het om de verbreding en accentuering van de fietspaden en de aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers op de noordelijke en westelijke tak. Daarnaast komt er extra signalisatie en een schrikstrook tussen het fietspad en de rijbaan op de rotonde. Het bestek wordt eerstdaags gegund. Zodra de aannemer is gekend, volgt de planning van de werken. De raming van het studiebureau voor de geplande werken bedraagt  103.800 euro”, besluit Maertens.

N-VA Wevelgem reageert tevreden

“We zijn  bijzonder verheugd dat Bert Maertens erin is geslaagd om, na drie jaar aandringen, een doorbraak in dit dossier te forceren”, stelt fractieleider Filip Daem van N-VA Wevelgem. “We hopen dat het gemeentebestuur van Wevelgem hieraan een voorbeeld neemt om eindelijk ook werk te maken van de andere zwarte verkeerspunten op ons grondgebied”.