De F36 loopt langs het jaagpad langs het kanaal Roeselare-Leie en vormt een belangrijke link tussen woonkernen en industrieterreinen van Roeselare naar Izegem, Ingelmunster, Oostrozebeke en Wielsbeke. “Er is al jarenlang één knelpunt op het traject en dat is de industriezone langs de Izegemse Zuidkaai”, verduidelijkt Himpe. “Vroeger liep daar een spoorverbinding en na een dodelijk ongeval met een fietsers die een val maakte nadat hij tussen de sporen raakte, werd een beslissing genomen om geen fietsers meer toe te laten op het traject tussen de Vaartstraat en de Mandelstraat. Daardoor moesten fietsers een omweg maken langs de Prins Albertlaan. Enkele bedrijven langs het kanaal waren ook jarenlang geen voorstander van gemengd verkeer langs de Zuidkaai.

Na intens overleg met de bedrijven Vandemoortele en Cargill bleek dat die bedrijven liever een structurele oplossing hebben dan de situatie vandaag”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Fietsers negeren immers het verbod en rijden overal door, ook op de meest onverwachte plaatsen. Ook de Prins Albertlaan is geen waardig alternatief.

Ook De Vlaamse Waterweg nv is tot nu toe niet gewonnen voor een doortrekking van de fietssnelweg langs de Zuidkaai, omwille van economische redenen”, vult Maertens aan. “Maar we hebben nu een reeks bijkomende argumenten om De Vlaamse Waterweg nv te overtuigen.

In de eerste plaats is er een gewijzigd standpunt van de bedrijven. Het jaagpad is ook geselecteerd als fietssnelweg en het alternatief traject langs de Prins Albertlaan is niet haalbaar”, zegt burgemeester Maertens. “De kruispunten zorgen voor onveilige situaties en verderop is er langs de sporen onvoldoende ruimte voor een fietspad.

De huidige werken langs de Zuidkaai lopen op hun einde. “Met deze werken kunnen er bijkomende asfalteringswerken en betonblokken geplaatst worden langs de kaaien zodat er een afscheiding is voor de fietsers”, zegt schepen Himpe. “Deze proefopstelling kan al in oktober en november uitgevoerd worden. De definitieve situatie kan dan mee ontworpen worden met de plannen om de kaaimuren langs de Zuidkaai te vernieuwen. We hebben wel afgesproken met de bedrijven om na een jaar de opstelling te evalueren en de provinciale diensten zullen zorgen voor telkabels om in het voorjaar het gebruik van de fietssnelweg in kaart te brengen.” Het schepencollege schroeft ook de beslissing van jaren geleden terug zodat fietsers wel degelijk opnieuw tussen de Vaartstraat en de Mandelstraat langs de Zuidkaai kunnen rijden.

De Vlaamse Waterweg nv werd door de stad Izegem op de hoogte gebracht van de nieuwe argumenten en het proefproject.