Na een zeer natte winter met 2 overstromingen in West- en Oost-Vlaanderen, moeten we ervoor zorgen dat het water zo optimaal mogelijk afgevoerd kan worden naar de zee. Daarvoor ontwikkelde de Vlaamse regering het actieplan Weerbare Westhoek, maar we mogen onze bestaande infrastructuur niet uit het oog verliezen. De uitwateringskokers, die vaak onder de waterlijn liggen en niet zichtbaar zijn voor het blote oog, dragen bij tot een gecontroleerde afvoer van water uit kanalen en rivieren, en helpen zo overstromingen te voorkomen”, verduidelijkt Vlaams Volksvertegenwoordiger Bert Maertens.

Sinds 2008 werd al 20 miljoen euro kosten gemaakt aan de renovatie van de kokers. De totaal geraamde kost staat momenteel op 36 miljoen euro. “We moeten dus nog 16 miljoen euro investeren in onze kokers. Het is echter nog wachten op het betononderzoek dat dit jaar zou plaatsvinden, mogelijks duwen die de kostprijs nog de hoogte in”, aldus Maertens.

Wat betreft de timing van de werken, zal de afronding niet eerder plaatsvinden dan 2034, afhankelijk van de beschikbare budgetten. Maertens erkent de uitdagingen die gepaard gaan met de jaarlijks beperkte budgettaire middelen, maar benadrukt tegelijkertijd het belang van een voortvarende aanpak om de veiligheid van de regio te waarborgen.

Ik zal de voortgang van de renovatiewerken aan de uitwateringskokers en de budgetten blijven opvolgen om ervoor te zorgen dat deze belangrijke infrastructuurwerken tijdig worden afgerond”, besluit Bert Maertens.