Aan het kruispunt Belgiek op de N36 in Deerlijk is het dagelijks aanschuiven geblazen. Ter hoogte van de smalle bocht in de Breestraat moeten vrachtwagens gevaarlijke manoeuvres uitvoeren. Links afslaande voertuigen belemmeren vaak het zicht van andere weggebruikers. Het Agentschap Wegen en Verkeer plant daarom een herinrichting van het kruispunt om er de doorstroming,  verkeersveiligheid en toegankelijkheid van de omliggende bedrijvenzones te verbeteren.  

Werken duren 15 maanden

In maart 2021 is de omgevingsvergunning voor het project goedgekeurd. “Momenteel zijn de aanbestedingsdocumenten in opmaak en lopen de onderhandelingen voor de acht vereiste onteigeningen. Er is een onteigeningskrediet beschikbaar van 510.000 euro. Na de innemingen volgt de gunningsprocedure en de aanstelling van de aannemer. Bedoeling is dat de eigenlijke werken, die in totaal 15 maanden duren, nog dit jaar starten”, weet N-VA-parlementslid Maertens.

Bypass ontlast drukke kruispunt

Voor de start van de eigenlijke wegenwerken plant Aquafin rioleringswerken. De riolering wordt maximaal afgekoppeld en vernieuwd op de plaatsen waar nodig. Bert Maertens: “Bij de herinrichting van het  kruispunt wordt de Oude Vichtestraat volledig afgesloten van de N36. Er komt een nieuwe lichtenregeling en wegmarkering voor fietsers en voetgangers. Een bypass tussen de Breestraat en de Vichtsesteenweg moet er voor zorgen dat alle verkeer vanuit de Breestraat richting de E17 niet langs het kruispunt Belgiek hoeft te rijden. Zo wordt het drukke kruispunt voor een groot deel ontlast.”

Nieuwe fietspaden langs N36 en in de Breestraat

Voor de bussen van De Lijn komt er een nieuwe haltehaven langs de N36 richting Deerlijk. De aansluiting van de Breestraat met de N36 wordt ook haakser zodat de bocht niet langer een struikelblok is voor vrachtwagens. Tenslotte worden ook de fietspaden in de Breestraat en langs de N36 tussen het kruispunt en de Braamheuvelstraat vernieuwd. “Het aandeel van Vlaanderen is geraamd op 1,25 miljoen euro. Aquafin en de gemeente Deerlijk voorzien respectievelijk in een bedrag van 660.000 euro en 185.000 euro”, besluit Maertens.

Geen verbindingweg tussen de Oude Vichtestraat en de Olekenbosstraat

Filip Terryn, fractieleider van N-VA Deerlijk reageert tevreden met de herinrichting van het kruispunt. “Alleen is het jammer dat het advies van minister van Omgeving Zuhal Demir niet gevolgd wordt. Ze adviseerde om de verbindingsweg tussen de Oude Vichtestraat en de Olekenbosstraat toch aan te leggen zodat de inwoners van de Oude Vichtestraat niet van Deerlijk worden afgesneden. Die bypass was nochtans initieel voorzien als compensatie voor het afsluiten van de Oude Vichtestraat met het kruispunt”.