Schrapping reservatiestroken Schipdonkkanaal in gang gezet

Door Bert Maertens op 21 december 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken
Jan Van Meirhaeghe, Lut Anseeuw, Maaike De Vreese en Bert Maertens

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zette intussen de eerste stappen voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat moet zorgen voor de schrapping van de reservatiestroken langs het Schipdonkkanaal. Dat bevestigde de minister vandaag in het Vlaams Parlement in antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA). “De schrapping van de reservatiestroken moet na 50 jaar eindelijk zorgen voor rechtszekerheid voor de getroffen burgers en toekomstperspectief bieden voor de landbouwsector en extra natuur langs het kanaal. De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan dat daarvoor noodzakelijk is duurt echter enige tijd. Ik roep de minister daarom op om nog voor het einde van deze regeerperiode het ontwerp rond te krijgen en zo een krachtig politiek signaal te geven aan alle omwonenden”, aldus Bert Maertens.

Op 16 maart 2022 keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed over de schrapping van de reservatiestroken. Een belangrijke voorwaarde verbonden aan de schrapping is de versoepeling van de voorwaarden voor estuaire vaart, waarbij aangepaste binnenschepen langs de kustlijn varen tussen de monding van de Westerschelde en de haven van Zeebrugge. Daarvoor is de toestemming van Nederland nodig, waartoe Nederland, Vlaanderen en België op 5 december laatstleden een intentieverklaring ondertekenden. 

Volgende stap is nu de start van het planningsproces om een GRUP op te stellen. Dat GRUP moet niet alleen de reservatiestroken schrappen, maar tegelijk een passende bestemming geven aan de gronden en constructies die vandaag in de reservatiestrook langs het Schipdonkkanaal gevestigd zijn, zo bevestigde minister Demir deze namiddag in het parlement.

De minister gaf haar administratie reeds de opdracht om een geïntegreerd planproces op te starten. Het Departement Omgeving contacteert de komende weken de betrokken gemeenten voor het samenstellen van het planteam. De eerste opdracht van het planteam bestaat er in om de startnota uit te werken, die de minister in het voorjaar van 2023 aan de regering ter goedkeuring wil voorleggen.

“Een GRUP opmaken doorloopt een ganse procedure, met ook inspraak van de betrokkenen. Zoiets duurt al gauw twee jaar. Ik riep de minister daarom op om nog deze regeerperiode tot een voorlopige vaststelling van het GRUP te komen, wat de minister bevestigde. Die voorlopige vaststelling geeft een duidelijk signaal naar de betrokkenen én engageert in de feiten ook de volgende Vlaamse regering die het planproces dan definitief moet afronden”, besluit Bert Maertens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is