Op 16 maart 2022 keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed over de schrapping van de reservatiestroken. Een belangrijke voorwaarde verbonden aan de schrapping is de versoepeling van de voorwaarden voor estuaire vaart, waarbij aangepaste binnenschepen langs de kustlijn varen tussen de monding van de Westerschelde en de haven van Zeebrugge. Daarvoor is de toestemming van Nederland nodig, waartoe Nederland, Vlaanderen en België op 5 december laatstleden een intentieverklaring ondertekenden. 

Volgende stap is nu de start van het planningsproces om een GRUP op te stellen. Dat GRUP moet niet alleen de reservatiestroken schrappen, maar tegelijk een passende bestemming geven aan de gronden en constructies die vandaag in de reservatiestrook langs het Schipdonkkanaal gevestigd zijn, zo bevestigde minister Demir deze namiddag in het parlement.

De minister gaf haar administratie reeds de opdracht om een geïntegreerd planproces op te starten. Het Departement Omgeving contacteert de komende weken de betrokken gemeenten voor het samenstellen van het planteam. De eerste opdracht van het planteam bestaat er in om de startnota uit te werken, die de minister in het voorjaar van 2023 aan de regering ter goedkeuring wil voorleggen.

Een GRUP opmaken doorloopt een ganse procedure, met ook inspraak van de betrokkenen. Zoiets duurt al gauw twee jaar. Ik riep de minister daarom op om nog deze regeerperiode tot een voorlopige vaststelling van het GRUP te komen, wat de minister bevestigde. Die voorlopige vaststelling geeft een duidelijk signaal naar de betrokkenen én engageert in de feiten ook de volgende Vlaamse regering die het planproces dan definitief moet afronden”, besluit Bert Maertens.

Onderwerpen