Het project is opgenomen in het geïntegreerd investeringsprogramma 2020 voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Alle voorbereidende stappen zijn reeds gezet. Het dossier is volledig klaar voor aanbesteding. “Er wordt een bedrag van 1,226   miljoen euro uitgetrokken voor de realisatie van dit project. Door de spoorvernieuwing zal de berijdbaarheid van het tramspoor optimaal verbeteren, waardoor de veiligheid en de werking van het wisselcomplex zal verhogen”, besluit Maertens.