De gronden in kwestie zijn gelegen tussen de Bosdreef, de Wolvenhofstraat en de Leenstraat en sluiten quasi naadloos aan op het bosdomein Wallemote-Wolvenhof. Vandaag zijn de gronden bestemd voor landbouw, maar de stad startte intussen al een procedure tot wijziging van het ruimtelijk plan. Burgemeester Bert Maertens: “Met deze aankoop zetten we een flinke nieuwe stap richting meer bos in Izegem. De stad maakt werk van een ambitieus klimaatbeleid en meer bomen en meer bos zet die ambities kracht bij. Tegelijk zorgen we met de uitbreiding van Wallemote-Wolvenhof voor nog meer beleving en recreatie voor onze inwoners. Er komen immers niet enkel meer bomen, er zijn ook plannen voor een extra speelzone in het bos voor kinderen, ontmoetingsplekken en een hondenlosloopweide.”

Nieuwe fietsverbinding tussen de Wolvenhofstraat en dorpskern van Bosmolens

De aangekochte grond zal ook ingezet worden voor de realisatie van een nieuwe trage verbinding tussen de Wolvenhofstraat en de dorpskern van de Bosmolens. “Zo kunnen kinderen vanuit de richting van De Mol op een erg veilige manier naar de basisschool fietsen. Het verlichte fietspad zal uiteraard ook een handige wandel- en fietsverbinding zijn voor bijvoorbeeld bewoners van De Mol die in een van de handelszaken op de Bosmolens inkopen gaan doen. We plannen de aanleg van de nieuwe fietsverbinding in de loop van volgend jaar, zeker op tijd voor het volgende schooljaar”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Caroline Maertens.De stad werkt voor de realisatie van de 5 hectare extra bos nauw samen met de provincie. De stad koopt de gronden aan en zal ze bebossen. Daarbij zal de stad ook een beroep kunnen doen op bebossingssubsidies van de Vlaamse overheid: 75% met een maximum van 5 euro per m². Na de realisatie van het nieuw deel bos zal de provincie het gebied aankopen ter uitbreiding van het provinciaal domein Wallemote-Wolvenhof.