“Alle inwoners van de stad – jong en oud – komen in aanmerking om een actie te realiseren met het burgerbudget”, vertelt burgemeester Maertens. Om samenwerking te stimuleren, kan het burgerbudget enkel aangevraagd worden in groep. Die groep aanvragers telt minimum 4 personen.

Het burgerbudget wordt voor het eerst gelanceerd op de Bosmolens. Later dit jaar komen ook Centrum West (juni-oktober 2022), en Emelgem (september-december 2022) aan de beurt. In 2023 kunnen De Mol (februari-mei 2023), Kachtem (maart-juni 2023), Centrum (juni-oktober 2023), en Centrum Oost (september-december 2023) aan de slag met het burgerbudget.

Het traject

Het traject voor de buurt Bosmolens start op 1 maart. Inwoners uit die buurt kunnen tot 1 april hun ideeën indienen via het participatieplatform van de stad: participatie.izegem.be. Aanmelden op het platform kan eenvoudig en rechtstreeks via Hoplr. “Hoplr is ons sociaal buurtnetwerk van en voor de buurt. Dat maakt Hoplr het ideale platform voor dit vernieuwend project”, vertelt burgemeester Maertens. Inwoners die niet digitaal vaardig zijn kunnen hun idee ook indienen op afspraak in het stadhuis.

Het minimumbudget per aanvraag bedraagt 5.000 euro, het maximumbudget bedraagt 20.000 euro. Daarna toetst een technische jury, bestaande uit deskundigen van de stad, de ingediende ideeën op haalbaarheid.

In een volgende fase worden de geselecteerde ideeën voorgesteld aan de inwoners van de betreffende buurt met filmpjes, op een ontmoetingsplaats in de buurt, met een hapje en een drankje.

“Eind juni buigt een burgerjury met vertegenwoordigers uit alle leeftijdscategorieën zich over de ingediende initiatieven”, legt burgemeester Maertens uit. “Ook alle inwoners van de buurt kunnen in de vorm van een budgetspel op hun favoriete initiatieven stemmen.” De stad koppelt daarna terug naar de indieners van de winnende projecten en zal die projecten in nauwe samenspraak met hen realiseren.

Onderwerpen