Bij de aanleg van de huidige Kanaalweg (N391) werd de steile schuine helling, die de Oude Lettenhofstraat toegang gaf tot de Kanaalweg, gesupprimeerd. “Maar deze vormde een vlotte functionele verbinding voor de nabijgelegen Kappaertwijk, en deze weg was ideaal voor recreanten om van het Kanaal naar het Banhoutbos door te steken”, aldus Wim Monteyne, voormalig Zwevegems schepen van mobiliteit (N-VA).

Onderzoek leerde dat een fietstrap de beste optie was om de verbinding tussen de Oude Lettenhofstraat en de Kanaalweg voor de zwakke weggebruiker te behouden. Vorig jaar werd een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gelanceerd waarbij een vijftal aannemers werden aangeschreven om een ontwerp en prijs te geven voor aanleg van de fietstrap. “Dit leidde echter niet tot het aanstellen van een aannemer voor het uitvoeren van de werken omdat er geen offerte ingediend werd die zowel qua ontwerp als qua prijs voldeed aan de eisen”, zo weet Bert Maertens.

Momenteel wordt dit project herbekeken en in functie daarvan een nieuwe aanbestedingsprocedure voorbereid. De geraamde kostprijs werd ook bijgesteld: “De minister reserveert nu dit jaar 100.000 euro voor de realisatie van deze fietstrap”, zo besluit Bert Maertens.