Sinds 2018 werkt Vlaanderen met een dynamische lijst van gevaarlijke punten. Die lijst wordt jaarlijks geactualiseerd en is gebaseerd op de meest recente ongevallencijfers. “Op de van 2021 vinden we ook het kruispunt van de Iepersestraat en de N50 richting Brugge. Op die plek gebeurden er tussen 2015 en 2019 in totaal 11 ongevallen met één zwaar- en 10 lichtgewonden. Onder de slachtoffers waren er vijf fietsers en één voetganger”,  weet parlementslid Bert Maertens.

Het kruispunt van de Brugsesteenweg met de Ieperstraat kreeg al in 2013 nieuwe fietspaden en hogere middenbermen. Die ingrepen moesten het veiliger maken voor fietsers om over te steken. Toch gebeurden er ook na deze herinrichting veel ongevallen. “Daarom werd al in 2018 in de stedelijke verkeerscommissie de vraag gesteld om er verkeerslichten te plaatsen. Verkeerstellingen in 2020 wezen echter uit dat daarvoor te weinig verkeersintensiteit aanwezig is. Mogelijk zal er wel voldoende intensiteit zijn eens de site MEWAF langs de Brugsesteenweg is ontwikkeld. Een extern studiebureau zal daarom alsnog een nieuwe verkeersstudie uitvoeren. Na het onderzoek legt het studiebureau het dossier voor aan de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid”, besluit Maertens.