“Op de gewestweg tussen Tielt en Wingene waren er in het verleden veel ongevallen”, stelt Bert Maertens. “Daarom besliste de vorige minister van Mobiliteit Ben Weyts in 2017 om in de Wingensesteenweg trajectcontrole te plaatsen.  De effectieve uitvoering werd aangevat in januari 2018. Na twee jaar kan de installatie nu eindelijk gebruikt worden”.

Lang proces

In principe zou de installatie klaar zijn in april 2018. In de praktijk bleken er echter verschillende administratieve en technische ingrepen nodig.  Zo was het heel lang wachten op een uitbreiding van het elektriciteitsnet vooraleer de camera’s konden worden aangesloten. Uiteindelijk werd in september 2019 de installatie geijkt en was er een conformiteitskeuring. Vervolgens was er de uiteindelijke oplevering waardoor de installatie nu technisch klaar is om te gebruiken.