Schade door golfslag

Een schip dat te snel vaart kan zo’n golfslag veroorzaken dat de oevers worden beschadigd. Ook schepen die langs de kant aangemeerd liggen, kunnen schade ondervinden”, legt Bert Maertens uit. Daarom wordt sinds half maart de vaarsnelheid gecontroleerd aan zes sluizen langs het Albertkanaal. Bij deze trajectcontrole wordt de gemiddelde vaarsnelheid van een schip over het volledig traject tussen twee opeenvolgende sluizen vergeleken met de maximum toegelaten vaarsnelheid.

Nieuwe maximale vaarsnelheden

De Vlaamse Waterweg nv bekijkt nu of zo’n controle moet worden uitgebreid naar alle Vlaamse waterwegen. “De UGent bepaalde na onderzoek nieuwe maximale vaarsnelheden voor alle waterwegen. Deze nieuwe maximum toegelaten snelheden gaan in op 1 januari 2019. Dat is zo afgesproken met de waterweggebruikers. In de loop van volgend jaar komt er een evaluatie van deze vaarsnelheden, waarna de Vlaamse Waterweg eventueel beslist tot uitbreiding van de trajectcontrole”, besluit Bert Maertens.