De Vlaamse Regering besliste op 21 april 2022 om 43 nieuwe trajectcontroles, 8 nieuwe roodlichtcamera’s en 6 nieuwe snelheidscamera’s  te plaatsen op gewestwegen in Vlaanderen. Twee nieuwe van die nieuwe trajectcontroles komen in Torhout. “Zo komt er straks een installatie langs de Roeselaarseweg tussen Torhout en Lichtervelde. Dat is meer dan nodig, want tussen 2015 en 2019 gebeurden er op dit tracé maar liefst 21 ongevallen. Naast één dodelijk slachtoffer vielen daarbij in totaal twee zwaar- en 29 lichtgewonden. En ook op de Rijksweg komt er straks een trajectcontrole. Tussen 2016 en 2019 bleef het aantal ongevallen langs dit gedeelte van de N35 beperkt tot drie waarbij er in totaal vijf lichtgewonden waren”, weet Maertens.

Vlaams Gewest financiert beide installaties

Tijdens een plaatsbezoek zullen de exacte locaties van de beide trajectcontroles definitief bepaald worden. De installaties zullen in beide rijrichtingen werken en zullen tegen de zomer van 2023 operationeel zijn. Het Vlaams Gewest staat in voor de financiering van de twee trajectcontroles. De raming van de kostprijs bedraagt voor elke installatie 160.000 euro.

N-VA Torhout reageert tevreden

Gemeenteraadslid Eva Maes van N-VA Torhout is bij met deze Vlaamse investering. “De ongevallencijfers langs de Roeselaarseweg spreken voor zich. De keuze voor een trajectcontrole langs deze weg in plaats van een vaste snelheidscamera is een goede zaak. Nu het nieuwe lokale en regionale bedrijventerrein volop tot ontplooiing komt en ontsloten wordt via deze belangrijke as, is veiligheid een prioriteit. De geplande trajectcontrole langs de Rijksweg zorgt op zijn beurt voor extra veiligheid voor de wijkbewoners van Sint-Henricus. De Rijksweg is voor zijn bewoners een belangrijke verbinding voor school- en werkverkeer.”