Eind vorig jaar werd het eerste deel van het fietspadenproject langs de Beernemsteenweg tussen Beernem en Wingene afgerond. “Tijdens de uitvoering van de tweede fase komt er een dubbelrichtingsfietspad langs de N370 vanaf het kruispunt van de Oude Bruggeweg en Blauwhuisstraat tot aan de parking Aanwijs en de onthaalpoort van Bulskampveld in Beernem”, verduidelijkt Bert Maertens.

126 onteigeningen

Midden 2020 keurde de Vlaamse Regering daarvoor de omgevingsvergunning goed. Ook alle 126 onteigeningen voor een totaal bedrag van 2.915 000 euro zijn intussen gerealiseerd. “Zolang de schorsings- en vernietigingsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen loopt, is het echter niet mogelijk om de start van de werken te bepalen”, weet Maertens.

N-VA Beernem hoopt op snelle start

Lode Vanneste, N-VA-gemeenteraadslid in Beernem, hoopt dat er snel groen licht komt voor de aanleg van het nieuwe fietspad. “Veilig verkeer en een goede fietsinfrastructuur zijn voor de N-VA een topprioriteit. In 2018 publiceerden wij daarom een Witboek Veilig Verkeer. Daarin stonden tien gevaarlijke punten die wij deze legislatuur willen aanpakken. Dankzij de Vlaamse overheid kunnen we straks opnieuw één van die punten afvinken en komen er eindelijk een veilig fietspad tussen Wingene en Beernem”.

Nog andere werken aan de gewestweg

In het kader van dit project legt het Agentschap Wegen en Verkeer ook de  verharding van de gewestweg opnieuw aan. Ook de waterafvoer wordt aangepakt en een aantal grachten wordt hersteld. Er komen twee wildpassages en een eekhoornbrug waardoor klein wild en andere zoogdieren veilig de gewestweg kunnen oversteken. De effectieve werken zullen 160 werkdagen duren en worden gefaseerd uitgevoerd.