Op bepaalde stukken van de R8 mag je momenteel nog 120 km/uur rijden. “De R8 is echter bochtig en telt vele conflictpunten. Met het oog op de verkeersveiligheid is een snelheidsverlaging naar 90 km/u een goede zaak”, aldus schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse (N-VA). “Daarom ook dat de Kortrijkse gemeenteraad vorig jaar hierover een motie stemde en aan de minister overmaakte. We zijn blij dat er hierop positief werd gereageerd”, zo vult voormalig gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (N-VA) aan.

Minister Weyts ondertekende het ministerieel besluit hierover op 19 december 2018. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is momenteel bezig met de voorbereidingen. De snelheidsbeperking zal vanaf 1 maart 2019 kunnen gestart worden, hoewel de weersomstandigheden de komende weken natuurlijk nog een negatieve invloed kunnen hebben”, zo weet Bert Maertens.

De snelheidsbeperking zal niet alleen een positieve invloed hebben op de verkeersveiligheid, maar ook op de luchtkwaliteit”, zo besluit Axel Ronse.