In 2018, 2019, 2020 en 2021 registreerde De Lijn respectievelijk 940, 782, 734 en 704 feiten van vandalisme. Opvallend is dat in 2021 620 incidenten plaats vonden in zone Oost, die bestaat uit de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Slechts 84 gevallen van vandalisme vielen te betreuren in Zone West die de provincies Oost- en West-Vlaanderen en de regio Brussel-Rand omvat.

De Lijn vorderde vorig jaar in totaal 47.813,83 euro bij daders, waarvan voorlopig slechts 12.577,10 euro gerecupereerd werd. Wanneer er geen dader bekend is en verwacht wordt dat zijn of haar identiteit niet meer zal achterhaald worden, wordt geen bestek opgemaakt en ook geen schadebedrag in het dossier opgenomen.

Snel schade door vandalisme herstellen

Volgens Bert Maertens moet De Lijn blijven inzetten op preventie en controle. “Positief is dat de vervoermaatschappij al enkele jaren vandalismebestendige schuilhuisjes aanbiedt. Bij nieuwe voertuigen wordt materiaal gebruikt waar graffiti makkelijk kan verwijderd worden. De Lijn herstelt eveneens alle schade door vandalisme en graffiti zo snel mogelijk om bijkomend vandalisme te vermijden. Verder blijf ik pleiten voor voldoende controles en camerabewaking op alle voertuigen van De Lijn”, besluit Maertens.