Tussen kilometerpunt 1.1 en 5.2 op de Doorniksesteenweg in Avelgem en kilometerpunt 5.2 en 6.35 op de Avelgemstraat in Spiere-Helkijn worden de bestaande fietspaden in beton vervangen door asfalt. “Een fietspad in asfalt is immers veel comfortabeler voor de fietsers. Ook het bestaande asfaltstrookje tussen het betonnen fietspad en de rammelstrook wordt opnieuw aangelegd in asfalt. Zo worden de fietspaden op een breedte van twee meter gebracht. Verder wordt ook kruispunt met de Molenstraat heringericht om de veiligheid van de fietsers te verhogen”, weet Bert Maertens.

Werken in drie fases

Intussen is het bestek voor de werken gepubliceerd en kunnen de offertes worden ingediend. “De start van de werken vindt  in principe plaats in het eerste semester van 2021. De werken bestaan uit drie fases van elk 35 dagen die mekaar overlappen. De totale uitvoeringstermijn komt daardoor op 80 dagen. Met de  werken is in het totaal een budget gemoeid van 1,5 miljoen euro”, besluit Maertens.

N-VA Avelgem reageert opgetogen

Gemeenteraadslid Conny Rogie (N-VA)  is tevreden met de investering van de Vlaamse overheid in betere en veilige fietspaden in Avelgem. “Op die manier wordt ook het werk van de vorige minister van mobiliteit Ben Weyts verder gezet. Bovendien ligt dit project in het verlengde van het verkiezingsprogramma van N-VA Avelgem uit 2018. Niet alleen in het centrum maar ook in onze  deelgemeentes moeten we maximaal inzetten op een betere leefbaarheid en veilig verkeer. Veiligheid is een absolute prioriteit voor de N-VA.”