In het kader van een vlotte doorgang voor grotere schepen met meer lagen containers werden in Kortrijk al tal van bruggen verhoogd, bochten in de Leie rechtgetrokken en de vaarweg verbreed. De spoorbrug De Drie Duikers is nog niet hoog genoeg om grotere schepen vlot te laten doorvaren. De vernieuwing is echter geen sinecure, want zowel doorgaande scheepvaart- als treinverkeer moet gegarandeerd kunnen worden tijdens de renovatie.

Herbouw theoretisch mogelijk tegen eind 2030

De Vlaamse Waterweg gaat ervan uit dat de herbouw van de spoorbrug volgens de huidige budgettaire inzichten in het Seine-Scheldeprogramma mogelijk is vanaf medio 2028, met uiteindelijke realisatie tegen eind 2030. “Maar dan moeten de nodige budgettaire middelen natuurlijk wel tijdig worden vrijgemaakt. En daar is vandaag helaas nog geen zekerheid over”, stelt Bert Maertens. “Zonder die budgettaire zekerheid wordt er geen omgevingsvergunning aangevraagd en kunnen de werken, die twee en een half jaar zouden duren, vanzelfsprekend niet starten. Ik zal er daarom bij de bevoegde minister en diensten op aandringen tijdig de nodige centen in het investeringsbudget in te schrijven, zodat de spoorbrug De Drie Duikers zo snel als mogelijk kan worden herbouwd.”

In kader Seine-Scheldeproject

Het Seine-Scheldeproject wil een efficiënte binnenvaartverbinding realiseren voor grote schepen tussen de Seine en de Schelde. “Het Seine-Scheldeproject is van essentieel belang voor de overgang van wegtransport naar binnenvaart. Minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu, dat is de doelstelling. Elk transport over het water betekent minder vrachtwagens op onze wegen," besluit Maertens.

Ook Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen in Kortrijk Axel Ronse wil dat er schot in de zaak komt: “We zetten stappen voorwaarts op vlak van transport op het water, een belangrijke pijler voor onze economische sector! Maar het is cruciaal dat alle infrastructuur hierop tijdig wordt aangepast. In Kortrijk wordt de spoorbrug dan voorlopig wel opgefleurd door kleurrijke graffiti van ons geliefde KV Kortrijk, maar we zien toch liever op korte termijn de brug vernieuwd worden.”