Tot 46 gigantische windmolens zouden worden geplaatst voor Duinkerke, vlakbij de grens naast onze Vlaamse kust. De molens behoren tot de grootste te wereld (tot 300 meter hoog) en zouden op die locatie het toerisme aan de Westkust en onze economie in het geheel schade toebrengen. “Frankrijk wil die molens net op onze historische vaarroutes bouwen. Niet toevallig, want zo bevoordelen ze hun Duinkerkse haven. De nadelen zijn voor onze havens van Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort en de schepen en vissersboten die van en naar onze havens varen. Deze vaarroute wordt overigens ook door de pleziervaart frequent gebruikt”, reageert Bert Maertens. “Bovendien zullen de reusachtige windmolens het mooie zeezicht van bewoners en toeristen aan onze Westkust verkwanselen. En er is de schade aan ons natuurgebied ‘De Vlaamse Banken’ op zee. Hoe groen is windenergie, wanneer het een gigantische negatieve milieu-impact veroorzaakt? Al deze gevolgen kunnen we vermijden wanneer het windmolenpark dieper in de Noordzee wordt gerealiseerd, wat technisch perfect mogelijk is.

Politieke druk uitoefenen op Frankrijk

Dat nu juridische stappen worden ondernomen tegen het Franse windmolenpark, is een goede zaak. “Mooi”, stelt Sander Loones. “Maar laat niet enkel rechters en de Europese commissie hierover oordelen. We moeten ook politiek de druk zelf opvoeren. Premier De Croo investeert fors in zijn banden met Parijs. Zijn eerste buitenlandse bezoek? Dat was naar Frans president Macron. Het wordt tijd dat die politieke linken renderen. Dat De Croo ze gebruikt om Vlaanderen te versterken. Hier willen wij dat Frankrijk van positie verandert, maar in andere lopende dossiers is Frankrijk vragende partij. Wel, laat ons dat uitspelen. Als zij hier niet schuiven, moeten wij andere punten van hun wenslijstje durven blokkeren. Laat ons het even sterk spelen als Parijs, niet enkel in de rechtbank maar ook politiek.

Onderwerpen