Het Nieuwpoortbrugje over de Bergenvaart in Veurne werd vorig jaar opgenomen op de lijst van prioritaire kunstwerken. “Uit een inspectie op 12 mei 2021 bleek dat er verregaande roestvorming was op de stalen hoofdliggers van het kunstwerk. Het brugje werd toen onmiddellijk afgesloten voor het verkeer. Intussen is het bouwwerk volledig afgebroken en vervangen door een tijdelijke Baileybrug. Deze vakwerkbrug is toegankelijk is voor alle verkeer”, weet Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens.

Expertise Beton en Staal, een afdeling van het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken  voert momenteel een studie uit en maakt daarbij het ontwerp op voor de nieuwe brug. “De omgevingsvergunningsaanvraag, aanbesteding en uitvoeringen worden vanaf 2023. De voorlopige raming voor het nieuwe bouwwerk bedraagt 250.000 euro”, besluit Bert Maertens.