Nadat het Vlaams Gewest eerder al het deel van de Beernemsteenweg tussen Wingene en Wildenburg volledig vernieuwde, was het de bedoeling om in 2021 de tweede fase van de werken te starten. Bert Maertens: “Daarbij zou er een dubbelrichtingsfietspad komen langs de oostelijke kant van de N370 tussen Blauwhuisstraat in Wildenburg en de Torenweg aan het Aanwijs. Vorig jaar werd de vergunning verleend voor de werken. De Vlaamse overheid voorzag bovendien in een bedrag van 2,5 miljoen euro”.  De vzw Bescherm Bomen en Natuur diende echter bezwaar in tegen deze vergunning omdat er een flink stuk natuur zou verdwijnen. Midden september van dit jaar gaf de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vzw gelijk.

Argumenten vernietigingsattest integreren in nieuwe ontwerpproces

Volksvertegenwoordiger Maertens vroeg eind september via een parlementaire vraag naar een stand van zaken. Uit het antwoord van de minister blijkt dat ze de afweging maakte tussen een hersteltraject binnen de huidige beroepsprocedure en de opstart van een nieuw traject met bijhorende nieuwe omgevingsaanvraag. De keuze viel op een nieuw traject omdat deze optie meer rechtszeker lijkt. Dat betekent dat de ontwerpstudie opnieuw moet gebeuren met de verschillende actoren in de projectstuurgroep. Zo wil men de argumenten van het vernietigingsattest integreren in het nieuwe ontwerpproces. Daarna wordt overgegaan tot een nieuwe omgevingsaanvraag.

N-VA Beernem en N-VA Wingene roepen gemeentebesturen op tot actie

De keuze voor een nieuw traject betekent dus  dat het fietspadendossier opnieuw volledig naar af gaat. Lode Vanneste, en Pieter-Jan Verhoye, gemeenteraadsleden voor N-VA Beernem en N-VA Wingene en Zwevele roepen beide gemeentebesturen en het Agentschap Wegen en Verkeer op tot actie. “Parlementslid Bert Maertens zal op onze vraag de minister opnieuw ondervragen over dit project. Intussen vragen wij dat de betrokken actoren zo snel mogelijk rond de tafel te zetten en alle  nodige stappen nemen voor de opstart van het nieuwe traject. Na meer dan tien jaar wachten wordt het eindelijk tijd dat er een veilige fietsverbinding komt op deze gevaarlijke gewestweg”.

Onderwerpen