De Plassendalesluis in Oostende werd in de 17de eeuw gebouwd en zorgt voor de verbinding van de kanalen Gent-Oostende en Oudenburg-Nieuwpoort. De Vlaamse Waterweg wil de sluis nu renoveren. Bert Maertens: “Het renovatieproject is momenteel in studiefase. Eerst gebeurt er een duikinspectie en een bouwhistorisch onderzoek. Daarna volgt de opmaak van een ontwerp en de voorbereiding van de aanbesteding. De belangrijkste ingrepen zijn de vervanging van de houten sluisdeuren en de scharnieren. De verdere scopebepaling van de renovatie zal gebeuren in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed.”

N-VA Oostende reageert positief

Het is de bedoeling om de uitvoering van het project aan te besteden in 2022 en de effectieve werken te starten in 2023. Voor de uitvoering van het renovatieproject wordt momenteel in een som van 850.000 euro voorzien. Charlotte Verkeyn, de Oostende N-VA-schepen van Haven reageert positief op de geplande renovatie: “Fijn nieuws dat er geïnvesteerd wordt in de bestaande sluizen en patrimonium met het oog op de waterhuishouding. Deze zone wordt trouwens steeds meer en meer gebruikt door onder meer de watertrucks. Hopelijk geeft dit aanleiding tot het verder inzetten op de strategische infrastructuur en op de ontsluiting van de kanaalzone in Oostende”.