Alle bruggen in Vlaanderen worden periodiek gecontroleerd en onderverdeeld in vijf categorieën afhankelijk van hun huidige toestand. Die categorieën variëren van één (goed) tot vijf (zeer slecht). “Eén van de kunstwerken in categorie 5 is Brug 40 over de E17 in de Nokerseweg in Waregem. Tijdens de laatste inspectie op 26 september 2021 bleek dat het bouwwerk te kampen had met waterinsijpeling, blootliggende wapeningen, beginnende uitspoelingen en enkele defecten aan de randbalk”, weet parlementslid Bert Maertens.

Studie voor renovatie is afgerond 

AWV trekt daarom 350.000 euro uit voor de volledige renovatie van de brug. “Daarbij zullen de waterdichting en de voegen van het kunstwerk vernieuwd worden. Ook het beton aan de onderzijde wordt hersteld. Intussen is de studie voor de renovatie afgerond. Ook het sloopopvolgingsplan en een raming zijn opgemaakt. Nu wordt het  bestek nog afgerond en volgt de opstart van de aanbesteding. Het is voorlopig niet bekend wanneer de werken aanvangen en hoe lang ze zullen duren. De exacte timing en fasering worden met de stad Waregem besproken naarmate het bestek verder is uitgewerkt”, besluit Maertens.

N-VA Waregem reageert tevreden

Michiel Vandewalle, fractieleider van N-VA Waregem reageert te tevreden. “Fijn dat Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens aandacht vraagt voor de veiligheid van de Waregemnaars en alle weggebruikers die langs de E17 in Waregem passeren. Het is goed dat Vlaanderen de nodige middelen vrijmaakt voor de herstelling van deze brug. Zelf zal ik in de gemeenteraad er op aan dringen dat het stadsbestuur van Waregem dit dossier goed opvolgt. Vooral een duidelijke communicatie bij eventuele omleidingen is daarbij zeer belangrijk”.