De Vlaamse Regering investeert dit jaar via het Vlaamse Relanceplan 335 miljoen euro voor de vernieuwing en uitbreiding van fietsinfrastructuur in Vlaanderen. In de provincie West-Vlaanderen zijn er 32 fietsprojecten gepland. Eén project situeert zich langs de N376 in Brugge.

Duidelijkheid door bomeneffectenanalyse

“Het project beoogt meer fietscomfort langs de Dudzeelse Steenweg in Brugge. Een studie van AWV gaat na of er vrijliggende of aanliggend verhoogde fietspaden komen ter hoogte van de Zeekanaalweg. Ook de beveiliging van de oversteek aan die kruising maakt deel uit van het onderzoek. Na de studie volgt in de loop van 2021 het definitieve ontwerp en stelt de Vlaamse overheid een opdrachtnemer aan”, aldus Maertens.  

Tevens voert de Vlaamse overheid een bomeneffectenanalyse (BEA) over het fietspad richting Dudzele. Die analyse moet duidelijkheid geven over de schade door boomwortels.  Voor de vernieuwing van de fietspaden en de BEA stelt Vlaanderen een budget ter beschikking van een half miljoen euro.

Veilige Dudzeelse Steenweg prioritair voor N-VA Brugge

Volgens  Maaike De Vreese, de voorzitter van N-VA Brugge telt de Dudzeelse Steenweg verschillende gevaarlijke kruispunten voor fietsers en voetgangers. “Enkele weken geleden nog werd een 11-jarige fietser ter hoogte van de Kruisabelestraat levensgevaarlijk gewond. Deze Vlaamse middelen zijn dus zeker noodzakelijk. Bovendien vragen we aan Minister Peeters en het Brugs stadsbestuur om snel werk te maken van een veilige Dudzeelse Steenweg.”