De Vlaamse Regering investeert dit jaar via het Vlaamse Relanceplan 335 miljoen euro voor de vernieuwing en uitbreiding van fietsinfrastructuur in Vlaanderen. In de provincie West-Vlaanderen zijn er 32 fietsprojecten gepland. Eén project situeert zich langs de ringweg in Brugge.  “Rond de stadsring van Brugge die 8,75 km lang is, worden de fietspaden op vier verschillende plaatsen aangepast. Zo gebeuren er ingrepen langs de Hoefijzerlaan, de Walweinstraat en Warandebrug, in de omgeving van de Gentpoort en Katelijnepoort en aan het fietsvak ter hoogte van de Kruispoort en Dampoort,” weet Bert Maertens.

Aanduiding aannemer nog dit voorjaar

 “Het Agentschap Wegen en Verkeer vervangt onder meer klinkers door asfaltverharding. Op andere plaatsen is er de verhoogde aanleg van fietspaden of worden fietspaden vrijliggend door de aanpassing van de wegindeling.  Na de afwerking van het ontwerp en de opmaak van het bestek, volgt de openbare aanbestedingsprocedure en wordt de aannemer aangeduid. Dit gebeurt in de loop van het voorjaar van 2021”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Maertens. De Vlaamse overheid voorziet in totaal in 278 500 euro voor deze aanpassingen.

Meerwaarde voor toerisme in Brugge

Volgens Maaike Devreese, voorzitter van N-VA Brugge, stimuleert deze  investering de relance van haar stad na de harde impact van corona. “Het is niet enkel belangrijk voor de fietsveiligheid van de Bruggeling die voor de N-VA een topprioriteit is. Ook voor de toeristen die wij binnenkort hopelijk terug massaal met open armen ontvangen en die met de fiets de stad willen ontdekken, betekent dit een meerwaarde.”