De Vlaamse Regering investeert in 2021 in het kader van het Vlaamse Relanceplan 335 miljoen euro voor de vernieuwing en uitbreiding van fietsinfrastructuur in Vlaanderen. In de provincie West-Vlaanderen zijn er 32 fietsprojecten gepland. Twee projecten situeren zich langs de N8 op het grondgebied van Ieper en Wervik. De gecombineerde projectzone start aan de rotonde aan de Kruiskalsijde in Ieper tot aan het einde van de bebouwde kom van Geluwe.

37 ongevallen tussen 2014 en 2018

“Tussen de kilometerpunten 102,1 en 113,5  gebeurden tussen 2014 en 2018 37 ongevallen. Daarbij vielen in totaal één dode, negen zwaargewonden en 37 lichtgewonden. Bij die ongevallen waren acht fietsers betrokken. Daarom vervangt de Vlaamse overheid dit jaar het betonnen fietspad door een fietspad in asfalt. De dorpskern van Geluveld werd enkele jaren geleden al vernieuwd en maakt bijgevolg geen deel uit van dit project. De voorbereidende studie is intussen gestart. Na de afwerking van het ontwerp en de aanbestedingsdocumenten, volgt in de loop van dit jaar de aanbestedingsprocedure om een aannemer aan te duiden. Met het project op het grondgebied van Ieper is een kostprijs gemoeid van 2 miljoen euro.  Voor de vernieuwde fietspaden in Geluwe voorziet de Vlaamse overheid in een bedrag van 200 000 euro”, weet Bert Maertens.

N-VA Wervik-Geluwe reageert opgetogen

Sanne Vantomme, fractieleider van N-VA Wervik-Geluwe is tevreden met de opwaardering van de fietspaden langs de N8. “Deze aanpassing was broodnodig want de gewestweg wordt veel gebruikt door scholieren en door mensen die van en naar het werk fietsen. Fijn dat de Vlaamse Regering onder leiding van minister-president Jan Jambon investeert in het fietscomfort- en veiligheid in Wervik en Ieper.”