De Vlaamse overheid wil nog voor het einde van 2021 overgaan tot de gunning. De uitvoering van de studies en de werken zijn de volgende drie jaar gepland. “Zowel voor de werken aan het pompstation als die aan de sluis heeft de inschrijver 140 dagen voor opmaak van de studie en 200 dagen voor de effectieve uitvoering op het terrein. Het is de Vlaamse Waterweg die instaat voor de financiering. De raming van de beide opdrachten samen bedraagt 2.390.280 euro”, verduidelijkt Vlaams parlementslid Maertens.

N-VA Zwevegem reageert tevreden

“Het Kanaal Bossuit-Kortrijk behoort tot het DNA van onze gemeente. Denken we maar aan het Sint-Pietersbrugje en de Vaarttaluds. Dat de sluis en het pompstation in Moen voorbereid worden op de toekomst is vanzelfsprekend een goede zaak”, zo besluit N-VA-fractieleider Wim Monteyne van N-VA Zwevegem.