Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust neemt verschillende maatregelen om de regio in en rond Zeebrugge te beschermen tegen zware stormvloeden vanuit de Noordzee. “Nadat er langs de kustbaan al stormmuren kwamen, onderzoekt MDK nu extra maatregelen voor de buurt rond de oude vissershaven. De spoorwegtunnels onder de kustbaan zijn een zwakke schakel. Bij overstromingen dreigen immers grote hoeveelheden zeewater het achterland binnen te dringen. Die studie is dus meer dan nuttig”, weet Maertens.

Uitvoeringsbudget hangt af van noodzakelijke maatregelen

Volgend jaar besteedt MDK de studie aan. “ Uit de studie zal moeten blijken of een stormwering aan zeezijde volstaat. In dat geval kan een complexe mobiele kering over de sporen vermeden worden”, besluit Vlaams Parlementslid Maertens.