Dankzij voormalig minister Ben Weyts (N-VA) werd er in 2018  750 000 euro ingeschreven in de meerjarenplanning van Agentschap Wegen en Verkeer voor de heraanleg van het kruispunt van de Wingenesteenweg en de Hubert d’Ydewallestraat.  “Ondertussen stelde AWV een studiebureau aan om het kruispunt op te meten en een dossier uit te werken dat binnenkort wordt voorgelegd aan de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid”, weet Maertens.

Het kruispunt wordt ingericht met een verkeerslichteninstallatie. “Deze inrichting van het kruispunt is mogelijk omdat AWV ook zorgt een structurele aanpassing van de spoorwegbrug. Zo is er de herprofilering van het huidige wegprofiel waardoor er plaats komt voor brede en verhoogde fietspaden op de brug. Daarnaast verhoogt de zichtbaarheid voor het gemotoriseerde verkeer dat zo zicht krijgt op het stilstaande verkeer aan de lichten. Tenslotte wordt via de aanpassing van het wegprofiel de aansluiting mogelijk op het nieuwe lichtengeregelde kruispunt van de N370 met de N368”, verduidelijkt Bert Maertens.

Het is de Vlaamse Regering die volledig instaat voor de financiering van dit project.  Lode Vanneste, gemeenteraadslid in Beernem en de parlementaire medewerker van Bert Maertens in het Vlaams Parlement, reageert tevreden: “Met N-VA Beernem hebben wij enkele jaren geleden met succes aangedrongen bij voormalig minister van Mobiliteit Ben Weyts om de nodige middelen te voorzien voor de aanpassing van dit kruispunt. De kruising van de Hubert d’Ydewallestraat met de Wingenesteenweg is misschien wel het belangrijkste mobiliteitsknooppunt in Beernem. Het vernieuwde kruispunt en de aangepaste spoorwegbrug moeten de verkeersdoorstroom vlotter laten verlopen en vooral de verkeersveiligheid verhogen aan de stationsomgeving”.