De Vlaamse Regering wil samen met lokale besturen prioritair werk maken van veilige schoolroutes, zowel op gewestwegen als op gemeentewegen. Ze maakt 30 miljoen euro subsidiemiddelen vrij om knelpunten aan te pakken. Vlaanderen subsidieert projecten voor maximaal 50 procent, met een plafond van 100.000 euro per schoolroute. Uit de verschillende subsidieaanvragen selecteerde het Agentschap Wegen en Verkeer ook drie projecten in Beernem.   

Punctuele verlichting langs de Sint-Andreaslaan en Hubert d’Ydewallestraat

“Het eerste knelpunt ligt ter hoogte van de Sint-Andreaslaan 58, langs de route van en naar Middenschool Sint-Lutgart. Heel wat fietsers rijden van het station richting het fietspad langs het kanaal en kruisen de drukke N368 aan Kleuterweelde. Aan die oversteek komt daarom straks een punctuele verlichting”, weet Maertens. Het tweede knelpunt situeert zich ter hoogte van de Hubert d’Ydewallestraat 15B vlakbij basisschool De Regenboog. Ook daar komt er punctuele verlichting ter hoogte van de oversteek langs de drukke gewestweg.  Het Agentschap Wegen en Verkeer startte voor beide knelpunten al een studiedossier op. De werken zijn voorzien in het derde kwartaal van 2022. De kostenraming voor de twee knelpunten bedraagt momenteel 61.000 euro.

Extra markeringen aan de Notelaar

Het derde knelpunt bevindt zich ter hoogte van de Knesselarestraat 21 in Oedelem vlak bij basisschool De Notelaar. Deze weg in het centrum van Oedelem is bijzonder druk door de vele auto’s en vrachtvervoer. Daarom werden er eind vorig jaar al extra markeringen geplaatst op de parkeervakken om de zichtbaarheid bij het oversteken te verhogen. De kostprijs voor deze ingreep bedroeg 500 euro.

N-VA Beernem reageert tevreden

Gemeenteraadslid Lode Vanneste van N-VA Beernem reageert tevreden. “Het huidige gemeentebestuur wil zich profileren als een echte fietsgemeente. Toch bleek eind mei uit een fietsrapport van Het Laatste Nieuws dat slechts 39 procent van onze inwoners Beernem een veilige gemeente voor jonge fietsers vindt. Bovendien stelde het gemeentebestuur recent nog de aanleg van een veilig fietspad tussen Beernem en Hertsberge voor jaren uit. De voorziene centen daarvoor blijken nodig voor de bouw van het nieuwe zwembad. Deze Vlaamse subsidies zijn dus meer dan welkom. Als we nog meer kinderen en scholieren op de fiets willen krijgen, moet ook het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid durven nemen. Daar blijven wij met de N-VA voor ijveren in de gemeenteraad van Beernem.”