De Vlaamse Regering wil samen met lokale besturen prioritair werk maken van veilige schoolroutes, zowel op gewestwegen als op gemeentewegen. Ze maakt 30 miljoen euro subsidiemiddelen vrij om knelpunten aan te pakken. Vlaanderen subsidieert projecten voor maximaal 50 procent, met een plafond van 100.000 euro per schoolroute. Uit de verschillende subsidieaanvragen selecteerde het Agentschap Wegen en Verkeer ook vier projecten in Oostkamp. 

Fietslogo’s op de route richting De Kiem

“In de Sint-Elooistraat ter hoogte van huisnummer 102 worden er fietslogo’s voorzien. Dit knelpunt ligt op de route richting Vrije Basisschool De Kiem in Ruddervoorde. Omdat er rekening wordt gehouden met andere werken in de buurt,  zal dit ten vroegste in augustus van dit jaar gebeuren. Verder lopen er momenteel streefbeeldstudies voor twee knelpunten langs de N50 op de route naar verschillende scholen in het centrum van Oostkamp. De twee locaties bevinden zich ter hoogte van de Albrecht Rodenbachstraat 42 en de Kortrijksestraat 174. Uit de resultaten van de studies zal moeten blijken welke maatregelen de verkeersveiligheid kunnen verbeteren en of ze in aanmerking komen voor zogeheten quick wins”, verduidelijkt Maertens.

Zone 30 richting Vrije Basisschool De Sprong

Het vierde knelpunt bevindt zich langs de N368  ter hoogte van de Kortrijksestraat 397 en ligt op de route van en naar Vrije Basisschool De Sprong. Daar werd eind vorig jaar al een zone 30 gerealiseerd en accentverlichting geplaatst. Voor deze werken werd een bedrag vrijgemaakt van 27.200 euro. Robin Declerck, fractieleider en voorzitter van N-VA Oostkamp reageert tevreden: “Zoals iedereen weet is verkeersveiligheid een topprioriteit voor onze lokale N-VA-afdeling. We kunnen dus alleen maar toejuichen dat de Vlaamse overheid opnieuw haar portefeuille open trekt voor onze gemeente en zo investeert in meer veiligheid langs verschillende schoolroutes.”