Meer bos voor Vlaanderen, dat is een van de speerpunten van deze Vlaamse Regering. Minister Demir heeft de concrete ambitie om tegen 2024 in totaal 4.000 hectare extra bos te realiseren, waarbij de helft geplant wordt door de Vlaamse overheid en de 300 Vlaamse gemeenten.

Grote ambities voor meer West-Vlaams bos

“West-Vlaanderen is de meest bosarme provincie van Vlaanderen en wellicht zelfs de meest bosarme regio in Europa. Daar willen we echt verandering in brengen. De ambities zijn groot, de budgettaire middelen bij de Vlaamse overheid om extra bos te realiseren zijn dat ook. We moeten van dat momentum maximaal gebruik maken. Ik ben blij met de initiatieven die de minister en ANB nemen. Deze winterperiode komt er alvast 10,5 hectare bos bij in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. Dat is heel goed nieuws. De komende jaren komt daar nog eens een goeie 33 hectare bij”, verduidelijkt Bert Maertens.

Concreet worden deze winter vijf bestaande bossen uitgebreid. Het Koekuitbos in Moorslede krijgt vijf hectare extra bos, het Mortagnebos in Zwevegem  twee. De Vorte Bossen in Ruiselede en het Krommebeekbos in Roeselare krijgen elk anderhalve hectare nieuw bos. “Ik ben blij dat Vlaanderen ook in mijn eigen stad Izegem zorgt voor nieuwe bijkomende bebossing. Het Rhodesgoed in Kachtem breidt deze winter met een halve hectare uit”, weet Izegems burgemeester Maertens.

Ook de volgende jaren extra bebossing

Ook de drie daaropvolgende winters realiseert het Agentschap Natuur en Bos nieuwe bebossing in de regio. “In totaal komt er in de periode 2022-2025 15,6 hectare extra. Dan worden het Preshoekbos in Kortrijk en Menen, het Bergmolenbos in Roeselare en de Meikensbossen in Dentergem uitgebreid. Dat gaat dan over bosuitbreidingsplannen die vandaag al heel concreet zijn. Ik ben er echter ten stelligste van overtuigd dat er onder impuls van Vlaanderen en de lokale besturen nog een pak meer bosgrond gerealiseerd kan worden. Ik ga daar blijven voor ijveren en er zeker in eigen stad zelf ook werk van maken”, besluit Maertens.

Onderwerpen