De Vlaamse Regering maakt via het Vlaamse Relanceplan in 2021 335 miljoen euro vrij voor de vernieuwing en uitbreiding van fietsinfrastructuur in Vlaanderen. In West-Vlaanderen situeren twee fietsprojecten zich op het grondgebied van Staden: op de Provinciebaan tussen huisnummer 16 en 22 en  langs de Diksmuidestraat ter hoogte van de Vuilpanstraat tot aan de Sint-Jansstraat 125.

Boomwortelonderzoek in de Diksmuidestraat

Langs de N36  is de asfaltverharding van de fietspaden op verschillende plaatsen uitgerafeld. “Bedoeling is om de toplaag te vervangen en zo het rijcomfort te verhogen. Ter hoogte van de Diksmuidestraat 132 zijn er ook betonplaten opgedrukt door boomwortels. Een boomwortelonderzoek moet uitwijzen welke techniek het meest geschikt is om een fietspad in asfalt aan te leggen”, verduidelijkt Maertens.

Geen omgevingsvergunning nodig

Op de N313 bestaat het fietspad uit klinkers die op hetzelfde niveau als de rijweg liggen. Waarschijnlijk komen er verhoogd aanliggende fietspaden in asfaltverharing. Dit moet nog besproken worden met de gemeente. “Voor de twee projecten is er geen omgevingsvergunning nodig, omdat het gaat om beperkte oppervlaktes waar de bestaande verharding wordt omgevormd naar een asfaltverharding. Voor het project langs de N36 voorziet Vlaanderen in 150.000 euro. In het dossier langs de N313 gaat het om 250.000 euro”, weet Bert Maertens.

De bedoeling is dat  het gemeentebestuur van Staden en het Agentschap Wegen en Verkeer begin 2021 in de beide dossiers tot een gemeenschappelijk standpunt komen. Daarna worden de verdere stappen en timing van de werken bepaald.

N-VA Staden reageert opgetogen

Volgens gemeenteraadslid Jan Depla zijn verkeersveiligheid en mobiliteit een topprioriteit voor N-VA Staden. “Slechte fietspaden behoren jammer genoeg tot de  grootste ergenissen van de mensen uit onze gemeente. Deze Vlaamse investering helpt mee aan de oplossing van dit probleem en dat juichen we toe. In de toekomst blijft de N-VA zich voluit inzetten voor betere fietspaden in drie deelgemeentes.”