Momenteel zijn er geluidsschermen langs bepaalde delen van de N31. “Maar dit is zeker geen aansluitend geheel. Het gevolg is dat bewoners langs sommige delen van deze weg met veel geluidshinder te kampen hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval in de wijk Vogelzang”, stelt Bert Maertens. “Daarom dat geluidschermen aan weerszijden van de N31, tussen de Legeweg en de Koningin Astridlaan (en specifiek ter hoogte van de Zandstraat), en aan de westkant van de N31 ten zuiden van de reeds geplaatste geluidsschermen aan de Tillegembrug, een absolute must zijn.” Enkele maanden terug bevestigde de minister dat de geluidsschermen er hoe dan ook zullen komen.

Momenteel werkt het Agentschap Wegen en Verkeer nog aan de opmaak van het bestek. Daarvoor werd geotechnisch onderzoek uitgevoerd en zijn de studiediensten van de Vlaamse Overheid momenteel de stabiliteitsberekeningen aan het uitvoeren. Ook wordt het overleg met de nutsmaatschappijen opgestart, gezien op enkele locaties van de toekomstige geluidsschermen nutsleidingen in de grond zitten, die moeten worden verplaatst of beschermd”, zo weet Bert Maertens. De opmaak van het bestek zou in september rond moeten zijn; de aanbesteding kan dan eind dit jaar of begin volgend jaar plaatsvinden. “De effectieve werken starten dan in de loop van 2019”, aldus Bert Maertens.

N-VA Brugge is alvast tevreden. “We zijn blij dat minister Weyts de geluidsoverlast lang deze drukke weg verder wil indijken. Zijn investeringen komen veel Bruggelingen ten goede. En dat is uiteraard heel positief”, zo reageert senator en kandidaat-burgemeester Pol Van Den Driessche.