700.000 bladzijden papier

Wie ooit deelnam aan verkiezingen weet wat een hels karwei de aangifte van de verkiezingsuitgaven is. Ook na de recentste gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 moesten de lijsttrekkers dikke stapels papier met hun verkiezingsuitgaven afgeven bij de rechtbank van eerste aanleg. “In het digitale tijdperk, waarin we ons steeds bewuster worden van onze ecologische voetafdruk, is een dergelijke papierverslindende procedure totaal absurd. Het gaat toch om enkele tienduizenden aangiften, omdat zowel voor de lijst als voor elke kandidaat afzonderlijk een aangifte moet ingediend worden. Alleen al voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat het om 698.079 bladzijden voor heel Vlaanderen”, aldus Bert Maertens.

Aangifte vereenvoudiging

Bovendien zijn de huidige aangifteformulieren te omslachtig en te gedetailleerd, menen Nadia Sminate en Peter Wouters. “Daarom vragen we met de resolutie aan de regering niet enkel om te digitaliseren, maar ook om de aangifte te vereenvoudigen”, zeggen ze. De indieners rekenen er op dat het voorstel van resolutie nog besproken en goedgekeurd kan worden vooraleer de pre-electorale periode aanbreekt. Het voorstel van resolutie werd alvast unaniem goedgekeurd in de commissie Binnenlands Bestuur en gaat hierna naar de plenaire vergadering.