De N367 tussen Jabbeke en Oudenburg maakt deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk en is een belangrijke verbindingsweg voor fietsverkeer van en naar het werk en school. “De Vlaamse Regering heeft de intentie om de fietspaden te vernieuwen over een afstand van vier kilometer, vanaf de Gistelsteenweg 431 in Jabbeke tot de Brugsesteenweg 124 in Roksem”, licht Bert Maertens toe.

Complex dossier

Momenteel zijn de onteigeningsplannen voor de ongeveer 300 onteigeningsdossiers in opmaak. Daarna wordt een studiebureau aangesteld voor het technisch ontwerp van de bovenbouw en de riolering. Bert Maertens: “Tegelijk wordt de onteigeningsprocedure aangevat, met de aanvraag van een schatting aan de afdeling Vastgoedtransacties. Wanneer de onteigeningen gerealiseerd zijn en het technisch ontwerp is afgewerkt, wordt een omgevingsvergunning aangevraagd en moet een aanbestedingsprocedure worden doorlopen. Nog veel werk op de plank vooraleer de herinrichting zelf kan starten.”